Påverka utvecklingen av Prisma

You may change the language of the survey in the upper right corner of the screen. / Du kan ändra språket för enkäten i det övre högra hörnet av skärmen.

 

Hos forskningsråden Vetenskapsrådet, Forte och Formas pågår nu ett projekt för att förbättra formulären och användarvänligheten i ansökningssystemet Prisma. Vi har kartlagt användarnas behov och utmaningar i intervjuer med sökande och har fått in flera spännande idéer om möjlig utveckling av Prisma.

Nu har du chans att tycka till om vilka idéer vi ska gå vidare med och genom att anmäla intresse vara med och påverka det fortsatta arbetet av utvecklingen! Enkäten visar enkla illustrationer av olika utvecklingsidéer som du får betygsätta och kommentera utifrån behovet av funktionaliteten. Du har även tillfälle att bidra med egna utvecklingsidéer och erbjuds också möjlighet att fortsatt delta och få information om utvecklingsarbetet. Enkäten tar bara några minuter att fylla i och får gärna spridas vidare till andra forskare i Sverige.

 

Information om behandling av personuppgifter